Styrelsen 2017

Ordförande och postmottagare
Sven Zachrisson
0680-711107
sven.zachrisson at naturskyddsforeningen.se

Vice Ordförande
Hans Perfors
076-9412868
vandra.linsell at gmail.com

Sekreterare
Nina Zachrisson
0680-711107
nina.zachrisson at zonline.se

Kassör
Anita Andersson
073-6162705
anita_58 at live.se

Ledamot
Bror Österman
070-2602024
bror.osterman at telia.com

Suppleant
Carin Hill
0680-10819