Styrelsen 2018

Ordförande och postmottagare
Bror Österman
070-2602024
bror.osterman at telia.com

Vice Ordförande

Sven Zachrisson
0680-711107
sventz at gmail.com

Sekreterare
Nina Zachrisson
0680-711107
nina.zachrisson at zonline.se

Kassör
Ingrid Eriksson

073-6919082

grava.ingrid123 at home.se

Ledamot
Hans Perfors
076-9412868
vandra.linsell at gmail.com

Suppleant
Carin Hill
0680-10819