Byvandringar

Byvandring i Vänsjö – juli 2012

Byvandring_i_Vansjo

Vädrets makter var med oss då NF i nedre Härjedalen genomförde årets byvandring, som gick till Vänsjö

Det var runt 45 personer, som deltog, varav 10 personer kom från Sveg. Staffan Söder, vår guide hade koll på byn, trots att han inte är uppvuxen där. De flesta deltagarna hade någon anknytning till Vänsjö och kunde fylla i med sina egna berättelser under promenadens gång.
Vänsjö var från begynnelsen ett fäbodställe till Ängersjö. Finns nämnt redan på 1500-talet. Under de stora skogsdrivningarna i andra hälften av 1800-talet blev Marma AB en viktig faktor i byn. Staffan berättade att det var Marma, som bl.a. byggde byns skola. Vill Du veta mera, så finns det en skrift om byn att köpa, ”Gårdar och folk i Vänsjö med omnejd”.
Vi gick genom byn och Staffan och Arne Halvarsson (som är född i Vänsjö) kompletterade varandra bra då de berättade om de hus vi passerade.
Vandringen ledde oss även till Stora Vänsjön, eller Västisjön, som man säger i byn. Den sjön är lite speciell eftersom det är en källsjö och det kommunala vattnet i byn tas orenat ur sjön.
Vandringen avslutades vid Vänsjö skvaltkvarn och gamla kraftstation. Man körde inte kraftstationen men däremot satte man igång skvaltkvarnen, som ursprungligen är från 1700-talet. Vi fick se hur den fungerade. Det fanns också möjlighet att köpa kornmjöl malt i kvarnen. Inte nog med att Staffan var en bra guide, han kunde steka kolbullar också. Med slokhatt och 3 stekpannor på gång ”utfodrade” han snabbt alla som ville ha en kolbulle.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPT TILL FÖR EN HÄRLIG DAG I VÄNSJÖ

Klicka här för fler foton från Byvandringen