Stortävremsvallen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

På ängens dag första lördagen i augusti samlas vi på vallen med lien och räfsor för att återuppleva svunna tider.

Vallen är från 1780-talet och består av ett flertal gamla byggnader och en slåtteräng.

Vi håller på att restaurera vallen med Holmens, Arbetscentrum och Länsstyrelsens rådgivare till hjälp. Det är bland annat huvudbyggnaden som har rustats. Nästa projekt är en gärdesgård som vi hoppas ska stå klar till sommaren.

På ängen kan man bland annat hitta liten blåklocka, ormrot, röllika, stagg, vårbrodd, vårfingerört, ängsviol, ärenpris och nickstarr som alla är indikatiorer för en mager slåtteräng. Sommaren 2002 inköptes en slåtterbalk för att lättare kunna hålla vallen öppen.